Typy kurzov

  • English for elementary - kurz pre začiatočníkov
  • Všeobecne konverzačne kurzy anglického jazyka, vsetky kategorie
  • Online ANJ (Skype, FB messenger, Webex, Viber, WhatsApp)
  • Príprava na maturitnú skúšku
  • Kurz doučovanie detí
  • Interview English - príprava na pracovný pohovor
  • Business English - obchodná angličtina
  • Preklady, tlmočenie, oprava textov

 


English for elementary - kurz pre začiatočníkov

Tento kurz je pre začiatočníkov, ktorí sa rozhodli učiť sa  angličtinu, kvôli práci alebo len tak pre seba, pretože v dnešnej dobe je moderné a nevyhnutné vedieť aspoň jeden cudzí jazyk.
Čo ponúka tento kurz:
nová slovná zásoba
správna výslovnosť
gramatika- základy gramatiky
syntax - správne skladanie vety
pravopis – precvičuje sa formou diktátov

 


Všeobecný konverzačný kurz anglického jazyka

Počet študentov na jednu hodinu je maximálne 5. Cena kurzu sa odvíja podľa počtu študentov.

Kurz je určený pre tých, ktorí chcú anglický jazyk ovládať aj na komunikačnej úrovni, vedieť spontánne a rýchlo odpovedať a reagovať, vedieť klásť otázky a používať správne slovnú zásobu, skrátka pre všetkých, ktorí si chcú zlepšiť alebo rozvinúť komunikáciu. Hodiny sú zamerané na konverzáciu a slovnú zásobu vzhľadom na preberanú tému. Témy sa preberajú v štýle otázok a odpovedí. Lektor si na každú vyučovaciu hodinu pripravuje konverzačné témy a okruhy tém, slovnú zásobu a otázky. Je to face-to-face metóda, kde lektor a študent navzájom komunikujú.

 


Online ANJ

 

 


Príprava na maturitnú skúšku

Kurz pripraví študenta na maturitnú skúšku, zdokonalí ho v gramatike, slovnej zásobe, výslovnosti, v písaní esejí, pripraví študenta na jednotlivé maturitné témy.

 


Kurz doučovanie detí  (kids and teens)

Vyučuje sa podľa podľa materiálov ktoré si pripraví lektor priamo na hodinu. Deti sa zdokonaľujú v gramatike, slovnej zásobe, upevnia si učivo a zároveň sa naučia jednoduchú konverzáciu. Lektor sa snaží na hodinách aktívne zapojiť každého žiaka do procesu výučby. U detí v nižšom veku výučba prebieha formou hier, pesničiek a jednoduchých konverzácií.
Cena kurzu sa odvíja od počtu žiakov.

 


Interview English – príprava na pracovný pohovor

Hľadať si prácu nie je ľahká vec, aj napriek tomu, že môžeme byt veľmi kvalifikovaní, nemusí to znamenať, že si prácu nájdeme ihneď. V dnešnej dobe je veľmi pozitívne vedieť najmenej jeden cudzí jazyk. Preto väčšina firiem a zamestnávateľov vedie pohovor v anglickom jazyku.  Kurz príprava na pracovný pohovor, je šitý na mieru pre študenta angličtiny, ktorý sa uchádza o zamestnanie, chce zmeniť prácu, chce vycestovať za prácou do zahraničia, chce prosperovať v novej práci, chce aktívne používať angličtinu nielen na pohovore, ale aj v pracovnom tíme keď je to potrebne a nevyhnutne.
Tento kurz Vám prinesie mnoho odpovedí na Vaše otázky (celá látka, ktorá sa preberá na hodinách je v anglickom jazyku, či články alebo informácie..atd.) ohľadom toho, ako si hľadať nové zamestnanie, ako sa pripraviť na pohovor, o samotnom procese pohovoru, ako napísať životopis, motivačný list, referencie...atd.
Dozviete sa najpoužívanejšie otázky na pohovore, aké otázky môžete očakávať ohľadom Vašej profesnej a odbornej oblasti, aké otázky je vhodné sa opýtať s Vašej strany. Máte možnosť si prečítať vzorky odpovedi na väčšinu otázok, a týmto sa motivovať a vytvárať vlastné odpovede po anglicky.
Na kurze mate možnosť sa oboznámiť s najpoužívanejšími slovesami a prídavnými menami na pohovore.

 


Business english – obchodná angličtina

Tento kurz má dva stupne - mierne pokročilý a pokročilý. Každý stupeň obsahuje viac ako 25 nových tém, ktoré sa preberajú čítaním, prekladom, zapisovaním novej slovnej zásoby, fráz, následne pokračuje konverzácia, špecifické otázky z oblasti obchodu, alebo  na témy prebrané na hodine. Kurz je úzko zameraný na obchod, manažment, financie, výrobu, prácu, mzdy...atd.
Pre študenta je výhodou si zopakovať slovnú zásobu doma, prípadne aj prebraté učivo. Študent na hodinách sa naučí špecifickú slovnú zásobu z oblasti obchodu, názvy a skratky používané v obchodnej terminológii, ale aj  špecifické obchodné vyjadrenia, naučí sa ako sa vyjadrovať v konkrétnej situácii.