Prečo práve konverzácia?

Sme stvorení tak, že radi rozprávame a komunikujeme s ľuďmi. Vyjadrovať sa v rodnom jazyku nie je  problém, ale ak ide o cudzí  jazyk, tak tu už niekedy človek nevie ako čo povedať, aby to znelo správne a pekne. Niekedy sami vytvárame bariéry a preto hodiny anglickej konverzácie, môžu prísť vhod. Na týchto hodinách sa môžete uvoľniť a bez stresu rozprávať. Pre efektívnu konverzáciu potrebujete výbornú slovnú zásobu, veľa fráz a frázových slovies. Vtedy môžete tvoriť  konštruktívne a pevné vety. Ale treba si ešte uvedomiť, že pre efektívnu konverzáciu, je potrebné aj efektívne počúvať a nechať priestor na vyjadrenie pre každého. Často sa stáva, že kým tá druhá osoba rozpráva, my počúvame len tak povrchne, a za ten čas si pripravujeme vety čo chceme povedať.

Konverzačné hodiny, sú užitočné pre každého kto si chce overiť svoje jazykové znalosti a naučiť sa niečo nové. Na každej hodine vás čaká nová slovná zásoba,  aj nejaká gramatická pripomienka a príklady. Je zaujímavé rozprávať na rozličné témy v cudzom jazyku, kde  môžete rýchlo reagovať.

Pre efektívnosť vášho vzdelávania v jazykovej oblasti je dobré si učivo vždy doma zopakovať, písať vety na každé nové slovo. Dobre je sa  aj pripravovať na danú tému,  pripraviť si vety, zhromaždiť informácie o danej téme, jednoducho urobiť “research“ na nete, o ktorom sa neskôr môžete porozprávať na hodinách.

Aby hodiny konverzácie boli viac zaujímavejšie, je dobré raz za čas aj prekladať nejaký článok, kde si môžete čítaním vylepšiť  aj výslovnosť a dozvedieť sa nejaké zaujímavosti.

 

Sekcia: