Prečo sa učiť cudzí jazyk

Keď vieme anglicky alebo akýkoľvek iný cudzí jazyk automaticky sa nám rozširuje obzor, otvárajú sa nám nové možnosti, pracovné príležitosti, možnosti komunikovať po celom svete. Cítime sa sebavedomejšie, môžme voľne cestovať či už za zábavou alebo prácou, môžme získavať rôzne informácie nielen v našom rodnom jazyku.

Naše jazykové znalosti nám pomáhajú zlepšiť a skvalitniť vlastný život a výsledky našej práce.

Sekcia: